[bez diakritiky] [k 20.08.2019] [English]
Kulturní sdružení PÁRA (KSP) zal. 22.12.1976
Změny
vyhrazeny!
Akce v následujícím ročním období
(odlišné pozadí = negenerický termín)
akce do měsíce
st21.08.2019Půlpára
st04.09.2019řádná schůze
st18.09.2019Půlpára
další akce do čtvrt roku
st25.09.2019bowlingové utkání
so28.09.2019podzimní pochod
st02.10.2019řádná schůze
11.10.2019cyklovíkend (úvod)
ne13.10.2019cyklovíkend (závěr)
st16.10.2019Půlpára
st06.11.2019řádná schůze
st20.11.2019Půlpára
další akce do půl roku
st04.12.2019řádná schůze
13.12.2019předvánoční setkání
ne15.12.2019závěr fotbalové sezóny
út31.12.2019parní Silvestr
so04.01.2020novoroční pochod
st08.01.2020řádná schůze
st22.01.2020Půlpára
st05.02.2020řádná schůze
st19.02.2020Půlpára
další akce do jednoho roku
st04.03.2020řádná schůze
st18.03.2020Půlpára
so28.03.2020jarní pochod
st01.04.2020řádná schůze
st15.04.2020Půlpára
st06.05.2020řádná schůze
st20.05.2020Půlpára
st03.06.2020řádná schůze
19.06.2020vítání léta (úvod)
ne21.06.2020vítání léta (závěr)
st24.06.2020řádná schůze
čt30.07.2020čundr (úvod)
ne02.08.2020čundr (závěr)
st05.08.2020řádná schůze
st19.08.2020Půlpára
 
Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.

24.06.19  Řádné schůze KSP (zahajovací 22.12.1976)
14.08.19  Interní informace KSP (následně omezený přístup)
31.07.19  Roční rámcový plán akcí KSP (na 2019, historie od 2003)
08.08.19  Uskutečněné akce KSP (dokumentační novinkycelkový přehledstatistiky)
24.06.19  Symboly KSP, propagace, zajímavosti, kuriozity
08.08.19  Půlpára (setkání parních důchodců)
18.07.19  Společenské akce (tradice od 1981)
18.07.19      Oslavy životních výročí, svateb a potomků (od 1989)
28.06.19      Vítání léta (opékání zvířete) (od 2001)
     Slavnostní předvánoční setkání KSP (od 1983)
     Oslavy silvestrovské a novoroční (od 1983)
03.06.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
21.03.19      Výlety, vycházky, exkurze, návštěvy (od 1989)
05.08.19  Turistická sekce KSP (tradice od 1978)
05.08.19      Čundry KSP (letní vícedenní pochody, od 1978)
10.04.19      Jednodenní pochody KSP (od 2003)
         Novoroční putování KSP kolem Prahy
10.04.19          Vítání/oslavy jara - jarní pochody KSP
         Vítání/oslavy podzimu - podzimní pochody KSP
18.07.19      Lyžování a skituristika
27.06.19      Cykloturistika
 Fotbalová sekce KSP (zal. 21.8.2000)
08.08.19  Hudební sekce KSP
19.08.19  Bowlingová sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
 Pivní zajímavosti a picí folklór

22.05.19 Subweb gymnasiální třídy: Přípotoční 1.-4.C 1969-1973

[úvod]
 
[s diakritikou] [k 20.08.2019] [English]
Kulturni sdruzeni PARA (KSP) zal. 22.12.1976
Zmeny
vyhrazeny!
Akce v nasledujicim rocnim obdobi
(odlisne pozadi = negenericky termin)
akce do mesice
st21.08.2019Pulpara
st04.09.2019radna schuze
st18.09.2019Pulpara
dalsi akce do ctvrt roku
st25.09.2019bowlingove utkani
so28.09.2019podzimni pochod
st02.10.2019radna schuze
pa11.10.2019cyklovikend (uvod)
ne13.10.2019cyklovikend (zaver)
st16.10.2019Pulpara
st06.11.2019radna schuze
st20.11.2019Pulpara
dalsi akce do pul roku
st04.12.2019radna schuze
pa13.12.2019predvanocni setkani
ne15.12.2019zaver fotbalove sezony
ut31.12.2019parni Silvestr
so04.01.2020novorocni pochod
st08.01.2020radna schuze
st22.01.2020Pulpara
st05.02.2020radna schuze
st19.02.2020Pulpara
dalsi akce do jednoho roku
st04.03.2020radna schuze
st18.03.2020Pulpara
so28.03.2020jarni pochod
st01.04.2020radna schuze
st15.04.2020Pulpara
st06.05.2020radna schuze
st20.05.2020Pulpara
st03.06.2020radna schuze
pa19.06.2020vitani leta (uvod)
ne21.06.2020vitani leta (zaver)
st24.06.2020radna schuze
ct30.07.2020cundr (uvod)
ne02.08.2020cundr (zaver)
st05.08.2020radna schuze
st19.08.2020Pulpara
 
Znaceni dat aktualizace
dle jejich stari:
   dd.mm.rr asi do tydne;    dd.mm.rr asi od mesice do ctvrtroku;
   dd.mm.rr asi od tydne do mesice;    dd.mm.rr asi od ctvrtroku do pulroku.

24.06.19  Radne schuze KSP (zahajovaci 22.12.1976)
14.08.19  Interni informace KSP (nasledne omezeny pristup)
31.07.19  Rocni ramcovy plan akci KSP (na 2019, historie od 2003)
08.08.19  Uskutecnene akce KSP (dokumentacni novinkycelkovy prehledstatistiky)
24.06.19  Symboly KSP, propagace, zajimavosti, kuriozity
08.08.19  Pulpara (setkani parnich duchodcu)
18.07.19  Spolecenske akce (tradice od 1981)
18.07.19      Oslavy zivotnich vyroci, svateb a potomku (od 1989)
28.06.19      Vitani leta (opekani zvirete) (od 2001)
     Slavnostni predvanocni setkani KSP (od 1983)
     Oslavy silvestrovske a novorocni (od 1983)
03.06.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
21.03.19      Vylety, vychazky, exkurze, navstevy (od 1989)
05.08.19  Turisticka sekce KSP (tradice od 1978)
05.08.19      Cundry KSP (letni vicedenni pochody, od 1978)
10.04.19      Jednodenni pochody KSP (od 2003)
         Novorocni putovani KSP kolem Prahy
10.04.19          Vitani/oslavy jara - jarni pochody KSP
         Vitani/oslavy podzimu - podzimni pochody KSP
18.07.19      Lyzovani a skituristika
27.06.19      Cykloturistika
 Fotbalova sekce KSP (zal. 21.8.2000)
08.08.19  Hudebni sekce KSP
19.08.19  Bowlingova sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
 Pivni zajimavosti a pici folklor

22.05.19 Subweb gymnasialni tridy: Pripotocni 1.-4.C 1969-1973

[uvod]