[k 09.12.2019] [English]
Kulturní sdružení PÁRA (KSP) zal. 22.12.1976
Změny
vyhrazeny!
Akce v následujícím ročním období
(odlišné pozadí = negenerický termín)
akce do měsíce
po09.12.2019koncert J.H.Chrta U Salvátora
st11.12.2019koncert J.H.Chrta v Betlémské kapli
13.12.2019Předvánoční setkání
so14.12.2019Rybovka v Ledčicích a
koncert v Betlémské kapli
ne15.12.2019závěr fotbalové sezóny
st18.12.2019Půlpára (plán)
út31.12.2019parní Silvestr
so04.01.2020novoroční pochod
st08.01.2020řádná schůze
další akce do čtvrt roku
st22.01.2020Půlpára
so25.01.2020zahájení plesové sezóny KSP
st05.02.2020řádná schůze
14.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (úvod)
st19.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (závěr)
Půlpára
st04.03.2020řádná schůze
další akce do půl roku
st18.03.2020Půlpára
so28.03.2020jarní pochod
st01.04.2020řádná schůze
st15.04.2020Půlpára
st06.05.2020řádná schůze
08.05.2020cykloputování podél Labe (úvod)
st13.05.2020cykloputování podél Labe (závěr)
st20.05.2020Půlpára
st03.06.2020řádná schůze
další akce do jednoho roku
19.06.2020vítání léta (úvod)
ne21.06.2020vítání léta (závěr)
st24.06.2020řádná schůze
čt30.07.2020čundr (úvod) přeložen na 06.08.
ne02.08.2020čundr (závěr) přeložen na 09.08.
st05.08.2020řádná schůze
čt06.08.2020čundr (úvod) přeložen z 30.07.
ne09.08.2020čundr (závěr) přeložen z 02.08.
st19.08.2020Půlpára
st02.09.2020řádná schůze
st16.09.2020Půlpára
so26.09.2020podzimní pochod
st07.10.2020řádná schůze
09.10.2020cyklovíkend (úvod)
ne11.10.2020cyklovíkend (závěr)
st21.10.2020Půlpára
st04.11.2020řádná schůze
st18.11.2020Půlpára
st02.12.2020řádná schůze
 
Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.

06.12.19  Řádné schůze KSP (zahajovací 22.12.1976)
08.12.19  Interní informace KSP (následně omezený přístup)
05.08.19  Roční rámcový plán akcí KSP (na 2019, historie od 2003)
06.12.19  Uskutečněné akce KSP (dokumentační novinkycelkový přehledstatistiky)
01.12.19  Symboly KSP, propagace, zajímavosti, kuriozity
06.12.19  Půlpára (setkání parních důchodců)
06.12.19  Společenské akce (tradice od 1981)
18.07.19      Oslavy životních výročí, svateb a potomků (od 1989)
02.12.19      Vítání léta (opékání zvířete) (od 2001)
10.11.19      Slavnostní předvánoční setkání KSP (od 1983)
     Oslavy silvestrovské a novoroční (od 1983)
06.12.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
02.12.19      Výlety, vycházky, exkurze, návštěvy (od 1989)
06.12.19  Turistická sekce KSP (tradice od 1978)
21.11.19      Čundry KSP (letní vícedenní pochody, od 1978)
03.12.19      Jednodenní pochody KSP (od 2003)
03.12.19          Novoroční putování KSP kolem Prahy
23.11.19          Vítání/oslavy jara - jarní pochody KSP
13.11.19          Vítání/oslavy podzimu - podzimní pochody KSP
03.10.19      Lyžování a skituristika
06.12.19      Cykloturistika
02.10.19  Fotbalová sekce KSP (zal. 21.8.2000)
12.11.19  Hudební sekce KSP
29.11.19  Bowlingová sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
 Pivní zajímavosti a picí folklór

18.10.19 Subweb gymnasiální třídy: Přípotoční 1.-4.C 1969-1973

[úvod]