[k 24.09.2019] [English]
Kulturní sdružení PÁRA (KSP) zal. 22.12.1976
Změny
vyhrazeny!
Akce v následujícím ročním období
(odlišné pozadí = negenerický termín)
akce do měsíce
st25.09.2019bowlingové utkání
so28.09.2019podzimní pochod
st02.10.2019řádná schůze
11.10.2019cyklovíkend (úvod)
ne13.10.2019cyklovíkend (závěr)
st16.10.2019Půlpára
další akce do čtvrt roku
st06.11.2019řádná schůze
st20.11.2019Půlpára
st04.12.2019řádná schůze
13.12.2019předvánoční setkání
ne15.12.2019závěr fotbalové sezóny
další akce do půl roku
út31.12.2019parní Silvestr
so04.01.2020novoroční pochod
st08.01.2020řádná schůze
st22.01.2020Půlpára
st05.02.2020řádná schůze
14.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (úvod)
st19.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (závěr)
Půlpára
st04.03.2020řádná schůze
st18.03.2020Půlpára
další akce do jednoho roku
so28.03.2020jarní pochod
st01.04.2020řádná schůze
st15.04.2020Půlpára
st06.05.2020řádná schůze
st20.05.2020Půlpára
st03.06.2020řádná schůze
19.06.2020vítání léta (úvod)
ne21.06.2020vítání léta (závěr)
st24.06.2020řádná schůze
čt30.07.2020čundr (úvod)
ne02.08.2020čundr (závěr)
st05.08.2020řádná schůze
st19.08.2020Půlpára
st02.09.2020řádná schůze
st16.09.2020Půlpára
 
Duální obsah celého webu v kódování ISO-8859-2 (se znaky národní abecedy, "s diakritikou") a US-ASCII (se znaky anglické abecedy, "bez diakritiky") je postupně převáděn do nealternativního obsahu v univerzálním kódování UTF-8 (pouze s diakritikou).
Při použití obvyklých moderních prohlížečů by běžní uživatelé kromě vypuštění volby mezi dvěma zobrazeními textů neměli úpravu nijak pocítit; správce webu se předem omlouvá za možné drobné dílčí nepřehlednosti.
Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.

24.06.19  Řádné schůze KSP (zahajovací 22.12.1976)
06.09.19  Interní informace KSP (následně omezený přístup)
05.08.19  Roční rámcový plán akcí KSP (na 2019, historie od 2003)
19.09.19  Uskutečněné akce KSP (dokumentační novinkycelkový přehledstatistiky)
23.09.19  Symboly KSP, propagace, zajímavosti, kuriozity
05.09.19  Půlpára (setkání parních důchodců)
18.07.19  Společenské akce (tradice od 1981)
18.07.19      Oslavy životních výročí, svateb a potomků (od 1989)
28.06.19      Vítání léta (opékání zvířete) (od 2001)
     Slavnostní předvánoční setkání KSP (od 1983)
     Oslavy silvestrovské a novoroční (od 1983)
03.06.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
     Výlety, vycházky, exkurze, návštěvy (od 1989)
06.09.19  Turistická sekce KSP (tradice od 1978)
23.08.19      Čundry KSP (letní vícedenní pochody, od 1978)
04.09.19      Jednodenní pochody KSP (od 2003)
         Novoroční putování KSP kolem Prahy
10.04.19          Vítání/oslavy jara - jarní pochody KSP
04.09.19          Vítání/oslavy podzimu - podzimní pochody KSP
06.09.19      Lyžování a skituristika
27.06.19      Cykloturistika
 Fotbalová sekce KSP (zal. 21.8.2000)
05.09.19  Hudební sekce KSP
19.09.19  Bowlingová sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
 Pivní zajímavosti a picí folklór

04.09.19 Subweb gymnasiální třídy: Přípotoční 1.-4.C 1969-1973

[úvod]