[k 18.01.2020] [English]
Kulturní sdružení PÁRA (KSP) zal. 22.12.1976
Změny
vyhrazeny!
Akce v následujícím ročním období
(odlišné pozadí = negenerický termín)
akce do měsíce
st22.01.2020Půlpára
so25.01.2020zahájení plesové sezóny KSP
st05.02.2020řádná schůze
14.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (úvod)
další akce do čtvrt roku
st19.02.2020zahraniční lyžařský zájezd
do Itálie (závěr)
Půlpára
st26.02.2020bowlingové utkání
st04.03.2020řádná schůze
st18.03.2020Půlpára
so28.03.2020jarní pochod
st01.04.2020řádná schůze
st15.04.2020Půlpára
další akce do půl roku
st06.05.2020řádná schůze
čt07.05.2020cykloputování podél Labe
(úvod o den dříve)
08.05.2020cykloputování podél Labe (úvod)
dojezd na start o den déle
st13.05.2020cykloputování podél Labe (závěr)
akce prodloužena o den
čt14.05.2020cykloputování podél Labe
(závěr o den později)
st20.05.2020Půlpára
st27.05.2020bowlingové utkání
st03.06.2020řádná schůze
19.06.2020vítání léta (úvod)
ne21.06.2020vítání léta (závěr)
st24.06.2020řádná schůze
další akce do jednoho roku
čt30.07.2020čundr (úvod) přeložen na 06.08.
ne02.08.2020čundr (závěr) přeložen na 09.08.
st05.08.2020řádná schůze
čt06.08.2020čundr (úvod) přeložen z 30.07.
ne09.08.2020čundr (závěr) přeložen z 02.08.
st19.08.2020Půlpára
st02.09.2020řádná schůze
st09.09.2020bowlingové utkání
st16.09.2020Půlpára
so26.09.2020podzimní pochod
st07.10.2020řádná schůze
09.10.2020cyklovíkend (úvod)
ne11.10.2020cyklovíkend (závěr)
st21.10.2020Půlpára
st04.11.2020řádná schůze
st18.11.2020Půlpára
st25.11.2020bowlingové utkání
st02.12.2020řádná schůze
18.12.2020předvánoční setkání
ne20.12.2020závěr fotbalové sezóny
čt31.12.2020parní Silvestr
st06.01.2021řádná schůze
so09.01.2021novoroční pochod
 
Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.

06.12.19  Řádné schůze KSP (zahajovací 22.12.1976)
09.01.20  Interní informace KSP (následně omezený přístup)
16.01.20  Roční rámcový plán akcí KSP (na 2020, historie od 2003)
12.01.20  Uskutečněné akce KSP (dokumentační novinkycelkový přehledstatistiky)
21.12.19  Symboly KSP, propagace, zajímavosti, kuriozity
16.01.20  Půlpára (setkání parních důchodců)
09.01.20  Společenské akce (tradice od 1981)
     Oslavy životních výročí, svateb a potomků (od 1989)
06.01.20      Vítání léta (opékání zvířete) (od 2001)
09.01.20      Slavnostní předvánoční setkání KSP (od 1983)
02.01.20      Oslavy silvestrovské a novoroční (od 1983)
23.12.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
02.12.19      Výlety, vycházky, exkurze, návštěvy (od 1989)
16.01.20  Turistická sekce KSP (tradice od 1978)
12.01.20      Čundry KSP (letní vícedenní pochody, od 1978)
09.01.20      Jednodenní pochody KSP (od 2003)
09.01.20          Novoroční putování KSP kolem Prahy
23.11.19          Vítání/oslavy jara - jarní pochody KSP
13.11.19          Vítání/oslavy podzimu - podzimní pochody KSP
03.10.19      Lyžování a skituristika
16.01.20      Cykloturistika
16.01.20  Fotbalová sekce KSP (zal. 21.8.2000)
08.01.20  Hudební sekce KSP
16.12.19  Bowlingová sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
 Pivní zajímavosti a picí folklór

12.01.20 Subweb gymnasiální třídy: Přípotoční 1.-4.C 1969-1973

[úvod]